Mike Kovařík

Dělám videa, fotky, webovky

... a vyhlásil jsem válku digitálnímu šumu!